Algemene vergadering Coƶperatie Halal Inv. 28 juni 2016

Hierbij ga ik akkoord dat de opgestelde jaarrekening 2015 ongewijzigd wordt vastgesteld. *

Hierbij verleen ik het bestuur decharge *

Wanneer er een nieuwe financieringsronde komst, stem ik dat dit gaat via: *

Naam ondertekende: *

e-mail adres: *