Algemene vergadering Coöperatie Halal Inv. 28 juni 2016

Hierbij ga ik akkoord /stel ik de jaarrekening over 2015 *

Hierbij verleen ik het bestuur decharge *

Wanneer er een nieuwe financieringsronde komst, stem ik dat dit gaat via: *

Naam geondertekende: *

e-mail adres: *